ivan_jordan.jpg

  Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci,

prijazno pozdravljeni na spletnih straneh Občine Škofljica. Naj vas pozdravim spodbudno in toplo, kot sta pozitivno naravnani rumena in zelena barva naše občinske zastave. Vanjo smo vrisali še škurha, ptico Barja, ki nas povezuje z občino Ig na zahodu, medtem ko na vzhodu mejimo na Občino Grosuplje. Drugače pa se naši kraji na severu dotikajo Mestne občine Ljubljana in na jugu končajo ob stiku z Občino Velike Lašče. Nekateri pravijo, da smo mlada občina, saj smo bili ustanovljeni šele leta 1995. Spet drugi nas po velikosti uvrščajo med manjše občine, ker meri naše ozemlje samo 43 km2. Mogoče imajo prav, vendar smo mi ponosni tako na naše kraje kot na našo mladost. Naj samo spomnimo, da se je od nastanka občine do danes število prebivalcev povečalo s 5400 na 10.436, kar nas veseli in obenem izziva, da poskušamo vsem zagotoviti prijetno bivanje. Neposredna bližina Ljubljanskega Barja, sprehajalne poti okrog Orel, prepletanje travnikov in gozdov, ravnica, ki se počasi dviga v hriboviti svet Vrha nad Želimljami in Klade so naravne danosti, ki nam omogočajo bogato sobivanje z naravo. To preprosto naravno lepoto pa dopolnjujejo vaška znamenja in kozolci, cerkve z znamenitimi freskami in grad Lisičje ter stvaritve kiparja Jarma, arhitekta Kvaternika in slikarja Čemažarja. V naših krajih so živeli in ustvarjali tudi nekateri znani Slovenci. Tako se je v Zalogu rodil Janez Nepomuk Primic, ustanovitelj stolice slovenskega jezika v Gradcu, na Škofljici je kar nekaj let živel skladatelj Jože Privšek, v Želimljem pa je župnikoval Fran Saleški Finžgar, pisatelj romana Pod svobodnim soncem. Lepi so naši kraji, imajo zanimivo preteklost in zaslužijo si obetajočo prihodnost, zato se bomo vsi trudili, da bi vam, drage občanke in občani,  zagotovili varno, prijazno in uspešno občino.

Ivan Jordan, župan

 

Predstavitveni film Občine Škofljica

 

 

Spoštovani!

Ob slovenskem kulturnem prazniku, Prešernovem dnevu,
vam iskreno čestitam in vam želim, da bi spoštovali in negovali
slovenski jezik, kulturo in zgodovino!

Vaš župan Ivan Jordan

 

 

 

Občina Škofljica - uradne ure:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 12.00, 15.00 - 17.00
Petek: 8.00 - 12.00

Stranke lahko vlagajo vloge v sprejemni pisarni ves poslovni čas organa, to je:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Torek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 12.00, 15.00 - 17.00
Četrtek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Petek: 8.00 - 12.00

 
__________________________________


Upravna enota Ljubljana,
Krajevni urad Škofljica; tel. 01/366-37-60

ponedeljek in četrtek:   
8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00

 

V okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa bodo v letu 2016 preventivne akcije potekale v naslednjih terminih

Dolžnosti lastnikov zemljišč ob kategoriziranih cestah, v času zimskega vzdrževanja cest

V nadaljevanju vam bi radi predstavili nekaj najpomembnejših in pogostih kršitev cestno-prometnih predpisov v zimskem času, ko imamo običajno vsi obilico dela z odmetavanjem in odstranjevanjem snega.

NOVA OSKRBOVANA NAJEMNA STANOVANJA NA ŠKOFLJICI

LJUBLJANSKA SNAGA - POPUST UPORABNIKOM

Ljubljanska Snaga je pripravila količinski poračun za svoje uporabnike. Ti bodo v teh dneh v povprečju deležni 60 odstotnega vračila decemberske položnice. Za poračun je zaslužno boljše ločevanje od predvidenega oz. manj odpadkov v črnih zabojnikih, kar za uporabnike pomeni manjše stroške.

NA POKOPALIŠČU TRATE UREJENI NOVI ŽARNI GROBOVI

IZVAJANJE AKTIVNOSTI NA PODROČJU ODNOSOV Z JAVNOSTMI ZA DRSC V LETU 2015 - Informacija o načrtovani prometni ureditvi med Rudnikom in Škofljico, ki upošteva tako tranzitni kot tudi lokalni promet

Župan Ivan Jordan sprejel Svetovne mladinske prvakinje

Svetovno prvenstvo v navijaštvu in pom plesu - Berlin 2015 Frkljice osvojile laskavi naslov svetovnih mladinskih prvakinj

R CERO - odprt najsodobnejši Regijski center za predelavo z odpadki

PODPISANA PARTNERSKA POGODBA O USTANOVITVI LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM ZA OBDOBJE 2014 - 2020

PIJAVA GORICA - UREJENO VOZIŠČE, PLOČNIK IN ODVODNJAVANJE

Vse novice