ivan_jordan.jpg

  Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci,

prijazno pozdravljeni na spletnih straneh Občine Škofljica. Naj vas pozdravim spodbudno in toplo, kot sta pozitivno naravnani rumena in zelena barva naše občinske zastave. Vanjo smo vrisali še škurha, ptico Barja, ki nas povezuje z občino Ig na zahodu, medtem ko na vzhodu mejimo na Občino Grosuplje. Drugače pa se naši kraji na severu dotikajo Mestne občine Ljubljana in na jugu končajo ob stiku z Občino Velike Lašče. Nekateri pravijo, da smo mlada občina, saj smo bili ustanovljeni šele leta 1995. Spet drugi nas po velikosti uvrščajo med manjše občine, ker meri naše ozemlje samo 43 km2. Mogoče imajo prav, vendar smo mi ponosni tako na naše kraje kot na našo mladost. Naj samo spomnimo, da se je od nastanka občine do danes število prebivalcev povečalo s 5400 na 10.436, kar nas veseli in obenem izziva, da poskušamo vsem zagotoviti prijetno bivanje. Neposredna bližina Ljubljanskega Barja, sprehajalne poti okrog Orel, prepletanje travnikov in gozdov, ravnica, ki se počasi dviga v hriboviti svet Vrha nad Želimljami in Klade so naravne danosti, ki nam omogočajo bogato sobivanje z naravo. To preprosto naravno lepoto pa dopolnjujejo vaška znamenja in kozolci, cerkve z znamenitimi freskami in grad Lisičje ter stvaritve kiparja Jarma, arhitekta Kvaternika in slikarja Čemažarja. V naših krajih so živeli in ustvarjali tudi nekateri znani Slovenci. Tako se je v Zalogu rodil Janez Nepomuk Primic, ustanovitelj stolice slovenskega jezika v Gradcu, na Škofljici je kar nekaj let živel skladatelj Jože Privšek, v Želimljem pa je župnikoval Fran Saleški Finžgar, pisatelj romana Pod svobodnim soncem. Lepi so naši kraji, imajo zanimivo preteklost in zaslužijo si obetajočo prihodnost, zato se bomo vsi trudili, da bi vam, drage občanke in občani,  zagotovili varno, prijazno in uspešno občino.

Ivan Jordan, župan

 

Predstavitveni film Občine Škofljica

 

 

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Čestitam Vam ob mednarodnem prazniku dela, 1. maju.
Želim Vam prijetno prvomajsko praznovanje.

Vaš župan
Ivan Jordan

 

  

 

Občina Škofljica - uradne ure:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 12.00, 15.00 - 17.00
Petek: 8.00 - 12.00

Stranke lahko vlagajo vloge v sprejemni pisarni ves poslovni čas organa, to je:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Torek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 12.00, 15.00 - 17.00
Četrtek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Petek: 8.00 - 12.00

 
__________________________________


Upravna enota Ljubljana,
Krajevni urad Škofljica; tel. 01/366-37-60

ponedeljek in četrtek:   
8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00

 

Sporočilo za javnost o varstvu pred požari ob kurjenju prvomajskih kresov

Stališča do pripomb na javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu VP 9/1 in VO 9/2 za del funkcionalne enote F24

JAVNI RAZPIS garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji

Energetika Ljubljana - Nove spodbude za ogrevanje s plinom, daljinskim ogrevanjem ali novo toplotno postajo

JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŽUPANOVEGA PRIZNANJA OBČINE ŠKOFLJICA ZLATIM MATURANTOM OBČINE ŠKOFLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

Otvoritev oskrbovanih najemnih stanovanj na Škofljici

V petek, 8.aprila 2016, je ob 13.uri potekala prireditev ob otvoritvi oskrbovanih stanovanj na Škofljici

NAMERA O SKLENITVI MENJALNE POGODBE

OBVESTILO - ENERGETIKA LJUBLJANA

SKLEP o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka spremembe zazidalnega načrta VP9/1, VO9/2 za del funkcionalne enote F24

VELIKONOČNE USTVARJALNE DELAVNICE

V soboto, 19.3.2016, so bile v avli Osnovne šole Škofljica izvedene

Vse novice