ivan_jordan.jpg

  Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci,

prijazno pozdravljeni na spletnih straneh Občine Škofljica. Naj vas pozdravim spodbudno in toplo, kot sta pozitivno naravnani rumena in zelena barva naše občinske zastave. Vanjo smo vrisali še škurha, ptico Barja, ki nas povezuje z občino Ig na zahodu, medtem ko na vzhodu mejimo na Občino Grosuplje. Drugače pa se naši kraji na severu dotikajo Mestne občine Ljubljana in na jugu končajo ob stiku z Občino Velike Lašče. Nekateri pravijo, da smo mlada občina, saj smo bili ustanovljeni šele leta 1995. Spet drugi nas po velikosti uvrščajo med manjše občine, ker meri naše ozemlje samo 43 km2. Mogoče imajo prav, vendar smo mi ponosni tako na naše kraje kot na našo mladost. Naj samo spomnimo, da se je od nastanka občine do danes število prebivalcev povečalo s 5400 na več kot 9900, kar nas veseli in obenem izziva, da poskušamo vsem zagotoviti prijetno bivanje. Neposredna bližina Ljubljanskega Barja, sprehajalne poti okrog Orel, prepletanje travnikov in gozdov, ravnica, ki se počasi dviga v hriboviti svet Vrha nad Želimljami in Klade so naravne danosti, ki nam omogočajo bogato sobivanje z naravo. To preprosto naravno lepoto pa dopolnjujejo vaška znamenja in kozolci, cerkve z znamenitimi freskami in grad Lisičje ter stvaritve kiparja Jarma, arhitekta Kvaternika in slikarja Čemažarja. V naših krajih so živeli in ustvarjali tudi nekateri znani Slovenci. Tako se je v Zalogu rodil Janez Nepomuk Primic, ustanovitelj stolice slovenskega jezika v Gradcu, na Škofljici je kar nekaj let živel skladatelj Jože Privšek, v Želimljem pa je župnikoval Fran Saleški Finžgar, pisatelj romana Pod svobodnim soncem. Lepi so naši kraji, imajo zanimivo preteklost in zaslužijo si obetajočo prihodnost, zato se bomo vsi trudili, da bi vam, drage občanke in občani,  zagotovili varno, prijazno in uspešno občino.

Ivan Jordan, župan

Predstavitveni film Občine Škofljica

Koledar dogodkov

Občina Škofljica - uradne ure:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 12.00, 15.00 - 17.00
Petek: 8.00 - 12.00

Stranke lahko vlagajo vloge v sprejemni pisarni ves poslovni čas organa, to je:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Torek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 12.00, 15.00 - 17.00
Četrtek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Petek: 8.00 - 12.00

 
__________________________________

Upravna enota Ljubljana,
Krajevni urad Škofljica; tel. 01/366-37-60

ponedeljek in četrtek:   
8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00

SKLEP o javni razgrnitvi in javni obravnavi

dopolnjenega osnutka spremembe zazidalnega načrta VP9/1, VO9/2 za del funkcionalne enote F24

POROČILA O MIKROBIOLOŠKIH PREIZKUSIH GLEDE PITNE VODE

V skladu s sklepi srečanja predstavnikov JP VODOVOD-KANALIZACIJA d. o. o., ki vzdržuje vodovodni sistem Želimlje, s krajani naselja Želimlje dne 18. 3. 2015, objavljamo poročila o rednih mikrobioloških preskusih vzorcev pitne vode v letu 2014, ki so izkazovali neskladnost pitne vode.

Nepovratne finančne spodbude Energetike Ljubljana v letu 2015

ČISTILNA AKCIJA 2015

Občina Škofljica v sodelovanju s TD Škofljica, TD Lavrica, LD Škofljica, Gasilsko zvezo Škofljica, DU Škofljica, DU Lavrica, KUD Škofljica, OŠ Škofljica, ŠD Škofljica, DPM Lavrica in ostalimi društvi, organizira čistilno akcijo, ki bo v soboto, 18. aprila 2015

VARNOST NA NIVOJSKIH PREHODIH – USTAVITE SE! VLAK SE NE MORE!

Javna agencija Republike Slovenija za varnost prometa, Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sporoča:

OBVESTILO - SNAGA

Akcija 40 dni brez alkohola

Veliki infrastrukturni projekti v Sloveniji

OBVESTILO SNAGA - URNIK ODVOZA ODPADKOV

Opravičilo za zamudo pri odvozu in prošnja za odstranitev snega ob zabojnikih

Vse novice