ivan_jordan.jpg

  Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci,

prijazno pozdravljeni na spletnih straneh Občine Škofljica. Naj vas pozdravim spodbudno in toplo, kot sta pozitivno naravnani rumena in zelena barva naše občinske zastave. Vanjo smo vrisali še škurha, ptico Barja, ki nas povezuje z občino Ig na zahodu, medtem ko na vzhodu mejimo na Občino Grosuplje. Drugače pa se naši kraji na severu dotikajo Mestne občine Ljubljana in na jugu končajo ob stiku z Občino Velike Lašče. Nekateri pravijo, da smo mlada občina, saj smo bili ustanovljeni šele leta 1995. Spet drugi nas po velikosti uvrščajo med manjše občine, ker meri naše ozemlje samo 43 km2. Mogoče imajo prav, vendar smo mi ponosni tako na naše kraje kot na našo mladost. Naj samo spomnimo, da se je od nastanka občine do danes število prebivalcev povečalo s 5400 na več kot 9900, kar nas veseli in obenem izziva, da poskušamo vsem zagotoviti prijetno bivanje. Neposredna bližina Ljubljanskega Barja, sprehajalne poti okrog Orel, prepletanje travnikov in gozdov, ravnica, ki se počasi dviga v hriboviti svet Vrha nad Želimljami in Klade so naravne danosti, ki nam omogočajo bogato sobivanje z naravo. To preprosto naravno lepoto pa dopolnjujejo vaška znamenja in kozolci, cerkve z znamenitimi freskami in grad Lisičje ter stvaritve kiparja Jarma, arhitekta Kvaternika in slikarja Čemažarja. V naših krajih so živeli in ustvarjali tudi nekateri znani Slovenci. Tako se je v Zalogu rodil Janez Nepomuk Primic, ustanovitelj stolice slovenskega jezika v Gradcu, na Škofljici je kar nekaj let živel skladatelj Jože Privšek, v Želimljem pa je župnikoval Fran Saleški Finžgar, pisatelj romana Pod svobodnim soncem. Lepi so naši kraji, imajo zanimivo preteklost in zaslužijo si obetajočo prihodnost, zato se bomo vsi trudili, da bi vam, drage občanke in občani,  zagotovili varno, prijazno in uspešno občino.

Ivan Jordan, župan

Predstavitveni film Občine Škofljica

Občina Škofljica - uradne ure:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 12.00, 15.00 - 17.00
Petek: 8.00 - 12.00

Stranke lahko vlagajo vloge v sprejemni pisarni ves poslovni čas organa, to je:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Torek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 12.00, 15.00 - 17.00
Četrtek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Petek: 8.00 - 12.00

 


Upravna enota Ljubljana,
Krajevni urad Škofljica; tel. 01/366-37-60

ponedeljek in četrtek:   
8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00

LETNI DELOVNI ČAS, od 1. 7. do  31. 8. 2014:

četrtek, od 8.00 do 12. ure in od 13. do 15. ure.

ZELENA LUČ ZA NOVO OSNOVNO ŠOLO NA LAVRICI

Občina prejela gradbeno dovoljenje za novo osnovno šolo na Lavrici

LAVRICA - Predpisani pogoji za odprtje Lekarniške enote, niso izpolnjeni

V ZASEBNEM VRTCU MALI SVET JE NA VOLJO ŠE NEKAJ PROSTIH MEST

Še nekaj prostih mest v zasebnem mednarodnem vrtcu.

Najem oglasnega mesta v večnamenski športni dvorani Škofljica v sezoni 2014 /2015

PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Vljudno vabljeni!

VOZNI REDI ( velja od 1.9.2014 do 25.6.2015)

LINIJ 82, 83, 84, 85, 86 in 3B.

AMBROZIJA

EVROPA BO SOFINANCIRALA ENERGETSKO SANACIJO OSNOVNE ŠOLE ŠKOFLJICA IN VRTCA ŠKOFLJICA

Uspešno smo kandidirali na javnem razpisu za energetsko sanacijo javnih zgradb

GASILSKI DOM ORLE - dvorišče z novo asfaltirano oblogo

Nova preobleka dvorišča pred gasilskim domom PGD Orle.

SUBVENCIONIRANJE JAVNEGA PREVOZA OSEBAM S POSEBNIMI POTREBAMI

Občinski svet Občine Škofljica je na 26. redni seji sprejel Pravilnik o subvencioniranju javnega prevoza osebam s posebnimi potrebami.

Vse novice