Zemljevid Občine Škofljica

Pisno dovoljenje za  objavo
štev. 734/04-TŠ z dne 15.12.2004 je izdal:

Geodetski inštitut Slovenije
Jamova cesta 2
1000 Ljubljana

Comments are closed.