Vas Drenik

Vas Drenik, prvič omenjena leta 1321, je  gručasto naselje. Obdaja ga gozd, ki zastira pogled na zatok Ljubljanskega barja, Rogoče. V okolici je več kraških izvirov. Pred vasjo so ostanki kapelice.

Drenik, foto F. Hrvatin

Comments are closed.

Skip to content