Uprava

Direktor občinske uprave

Marko Podvršnik
Telefon: 01 360 16 04 
marko.podvrsnik@obcina.skofljica.si

Tajništvo

Darinka Černe
Telefon: 01 360 16 05
tajnistvo@obcina.skofljica.si

Sprejemna pisarna

Jelka Pakiž
Telefon: 01 360 16 00
jelka.pakiz@obcina.skofljica.si

Pravne in splošne dejavnosti

Nataša Koščak
Telefon: 01 360 16 23 
natasa koscak@obcina.skofljica.si

Pravne in splošne dejavnosti

Metod Hribar
Telefon: 01 360 16 32 
metod.hribar@obcina.skofljica.si

Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, kmetijstvo 

Alenka Peterlin
Telefon: 01 360 16 18
alenka.peterlin@obcina.skofljica.si 

Društva in civilna zaščita

Polonca Pangrič
Telefon: 01 360 16 31
polonca.pangric@obcina.skofljica.si

Društvene dejavnosti

Milena Zorc
Telefon: 01 360 16 35

Milena.Zorc@obcina.skofljica.si

Krajevne, vaške in četrtne skupnosti

Tjaša Sivec
Telefon: 01 360 16 01
tjasa.sivec@obcina.skofljica.si

Finance in računovodstvo

Polona Petrovčič
Telefon: 01 360 16 34
polona.petrovcic@obcina.skofljica.si

Finance in računovodstvo

Petra Okorn
Telefon: 01 360 16 30 
racunovodstvo@obcina.skofljica.si

Finance in računovodstvo

Jana Hočevar
Telefon: 01 360 16 16
jana.hocevar@obcina.skofljica.si

Investicije in komunala

Zvonka Šavor
Telefon: 01 360 16 07

zvonka.savor@obcina.skofljica.si

Investicije in komunala

Katja Mikec
Telefon: 01 360 16 14
katja.mikec@obcina.skofljica.si

Investicije in komunala 

Tina Golob
Telefon: 01 360 16 13
tina.golob@obcina.skofljica.si

Urejanje prostora 

Tomaž Mivšek
Telefon: 01 360 16 29
tomaz.mivsek@obcina.skofljica.si

Urejanje prostora 

Anamarija Maša Mlinšek
Telefon: 01 360 16 33

masa.mlinsek@obcina.skofljica.si

Gospodarske javne službe

Stanislav Lesar
Telefon: 01 360 16 08
stanislav.lesar@obcina.skofljica.si

Gospodarske javne službe

Brigita Škufca
Telefon: 01 360 16 28
brigita.skufca@obcina.skofljica.si

Upravnik športnih objektov

Zdravko Igličar
Telefon: 041 386 391
zdravko.iglicar@siol.net

 


Telefon: 01 360 16 00
obcina@obcina.skofljica.si

Comments are closed.

Skip to content