Uprava

Direktor občinske uprave

Marko Podvršnik
Telefon: 01 360 16 04 
marko.podvrsnik@obcina.skofljica.si

Tajništvo

Darinka Černe
Telefon: 01 360 16 05
tajnistvo@obcina.skofljica.si

Sprejemna pisarna

Jelka Pakiž
Telefon: 01 360 16 00
jelka.pakiz@obcina.skofljica.si

Pravne in splošne dejavnosti

Nataša Koščak
Telefon: 01 360 16 23 
natasa koscak@obcina.skofljica.si

Pravne in splošne dejavnosti

Metod Hribar
Telefon: 01 360 16 32 
metod.hribar@obcina.skofljica.si

Odnosi z javnostmi

Aleksandra Grozde
Telefon: 01 360 16 15
aleksandra.grozde@obcina.skofljica.si

Družbene dejavnosti

Milena Zorc
Telefon: 01 360 16 35 
milena.zorc@obcina.skofljica.si 

Družbene dejavnosti

Zdenka Repovž 
Telefon: 01 360 16 11
zdenka.repovz@obcina.skofljica.si

Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, kmetijstvo 

Alenka Peterlin
Telefon: 01 360 16 18
alenka.peterlin@obcina.skofljcia.si 

Društva in civilna zaščita

Polonca Pangrič
Telefon: 01 360 16 31
polonca.pangric@obcina.skofljica.si

Finance in računovodstvo

Polona Petrovčič
Telefon: 01 360 16 34
polona.petrovcic@obcina.skofljica.si

Finance in računovodstvo

Petra Okorn
Telefon: 01 360 16 30 
racunovodstvo@obcina.skofljica.si

Investicije in komunala

Marjan Rupnik
Telefon: 01 360 16 33
marjan.rupnik@obcina.skofljica.si

Investicije in komunala

Zlatko Pečar
Telefon: 01 360 16 14
zlatko.pecar@obcina.skofljica.si

Investicije in komunala

Katja Mikec
Telefon: 01 360 16 13
katja.mikec@obcina.skofljica.si

Urejanje prostora 

Tomaž Mivšek
Telefon: 01 360 16 29
tomaz.mivsek@obcina.skofljica.si

Gospodarske javne službe

Stane Bozja 
Telefon: 01 360 16 08 
stane.bozja@obcina.skofljica.si

Gospodarske javne službe

Brigita Škufca
Telefon: 01 360 16 28
brigita.skufca@obcina.skofljica.si

Upravnik športnih objektov

Zdravko Igličar
Telefon: 041 386 391
zdravko.iglicar@siol.net

 


Telefon: 01 360 16 00
obcina@obcina.skofljica.si

Comments are closed.