Tržnica Škofljica (2018-2019)

Z urejeno tržnico smo:

  • Povečali prepoznavnost lokalnih kmetijskih proizvodov, kar omogoča vzpostavitev kratkih dobavnih verig za povečanje lokalne samooskrbe
  • Povečali smo dodano vrednost kmetijskih gospodarstev z registracijo dopolnilnih dejavnosti
  • Povečali uporabo IKT na področju promocije in trženja dobrin podeželja
  • Omogočili povezavo različnih lokalnih akterjev in ustvarjanje pogojev za boljše trženje in promocijo ponudbe podeželja
  • Povečali osveščanje in informiranje prebivalcev za uporabo lokalnih virov in zdrav način življenja
  • Spodbudili pogoje za razvoj inovativnih podjetniških oblik z večjo družbeno odgovornostjo do okolja in človeka
  • Omogočili ciljnim skupinam večji dostop do splošnih, specifičnih in tradicionalnih znanj ter hitrejše prilagajanje družbenim spremembam.

Comments are closed.

Skip to content