TAJNIŠTVO ŽUPANA, GLAVNA PISARNA

POSLOVNA SEKRETARKA 

Darinka ČERNE

Telefon: 01/360-16-05

E-naslov: tajnistvo@obcina.skofljica.si

 

Področje dela: vodenje glavne pisarne, tajniška opravila za župana.

Opis dela:

– opravljanje tajniških zadev za župana;
– protokol župana;
– vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela;
– opravljanje nalog vodenja zbirne evidence upravnih zadev občinske uprave;
– vodenje enotnih administrativnih evidenc;
– opravljanje del po nalogu župana in direktorja občinske uprave.

Comments are closed.

Skip to content