Starejše železnodobna pasna spona s prizorom lova

Molnik je vzpetina,  ki se dviga nad dvorcem Lisičje in tukaj se nahajajo  ostanki prazgodovinskega, s kamnitim obzidjem utrjenega naselja. 

Odkrili so plane grobove z žganimi pokopi in gomile, v katerih so bili tako skeletni kot žgani grobovi.

Leta 1986 so bili najdeni naslednji predmeti: pasna spona.  šilo, nož, bronasto diskasto vretence, obroč in glinena skleda z nagubanim ostenjem.

Pasna spona je vrhunski spomenik situlske umetnosti, ki zaradi noše lovca odstopa od ostalih na našem ozemlju. 

Osrednja figura je lovec, oblečen v hlače in pokrit s frigijsko čepico. V levi roki drži lok, z desnico polaga puščico na tetivo. V zavetju drevesa se kradoma, po prstih, približuje jelenu na paši. Za lovcem sedi, čakajoč na povelje, pes z izplazenim jezikom.

Spono prištevamo med spomenike situlske umetnosti, likovnega izraza, ki se je med 7. in 4. stoletjem pr. n. št. razvil med Padom in Donavo. Nanj je vplival orientalizirajoč slog etruščanske umetnosti, v katerem so prisotne tudi orientalne in sredozemske prvine. Te so na pasni sponi najbolj izražene v noši lovca, ki je, v primerjavi z upodobitvami moške noše na ostalih spomenikih situlske umetnosti v naših krajih, izjemna.

Predmeti so shranjeni v Mestnem muzeju Ljubljana.

Kopija pasne spone. © 2011, Tomaž Lauko, vir: Zakladi tisočletij.

Ljubljana, 1999

Vir: Primož Pavlin (Inštitut za arheologijo, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

 

Comments are closed.

Skip to content