Skupna občinska uprava – 5G

S 1. 1. 2020 je pričela delovati Skupna občinska uprava občin Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Ig in Dobrepolje (Skupna občinska uprava – 5G). Organ skupne občinske uprave opravlja naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, notranje revizije, varstva okolja, urejanja prostora in civilne zaščite. Skupni organ soustanoviteljic ima sedež na Taborski cesti 1, 1290 Grosuplje, kjer ima tudi delovne prostore.

Comments are closed.

Skip to content