Prostorski akti

Gradiva za nosilce urejanja prostora v fazi pridobivanja konkretnih smernic k Spremembam in dopolnitvam Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalne enote F5, F7, F8, F16, F25 in F30

Sklep o pričetku postopka

Priloga Izhodišča za pripravo sdZN 17.5.2021

ID številka prostorskega akta 2526

Vloga za izdajo smernic

OPPN Smrjene – Strokovne podlage

Objava sklepa o začetku priprave OPPN v Uradnem listu _1_PRIKAZ_TTN _2_1_OPN_3 _2_2_OPN_4 _2_3_PSP _3_VPLIVI_POVEZAVE _4_PRIKAZ_DOF _5_MORFOLOGIJA_POZIDAVE _6_MORFOLOGIJA_ZELENE _7_ANALIZA_PARCEL_IN_JP _8_ANALIZA_PROMETA_PRIKAZ_CESTE _9_ANALIZA_GJI _10_ZAZNAVA_PROSTORA _11_PROSTORSKI-POGLEDI FOTOGRAFIJ _11-1_FOTOGRAFIJE _12_GEODETSKI_NACRT _13a_PROGRAMSKA_ZASNOVA_1 _13b_PROGRAMSKA_ZASNOVA_2 _14_ZAZIDALNA_SHEMA-2 _15_ZASNOVA_GJI

Preberi več »

Gradiva za smernice

Okoljska ocena vpliva predvidenih posegov Poziv za smernice Pooblastilo Osnutek za smernice – gradivo Okoljska ocena vpliva predvidenih posegov Poziv za smernice Pooblastilo Osnutek za smernice – gradivo

Preberi več »

Comments are closed.

Skip to content