Prikaz turizem

Pleše

V  bližini  je sedaj opuščen rudnik barita, zaprli so ga leta 1966.  Po nekaterih domnevah naj bi na širšem območju Pleš kopali rudo že v železni in rimski dobi, o rudarjenju na začetku 18. stoletja pa priča najdena kovinska plošča z letnico 1729, ki je danes shranjena v Narodnem muzeju Slovenije. Rudarjenje v rudniku Pleše je bilo najintenzivnejše v obdobju od leta 1857 do 1865, ko so iz nakopane galenitne rude pridobili okrog 200 ton svinca na leto, pri čemer so za predelavo rude uporabljali dve plamenski peči. Dela so bila zaradi visokih stroškov in močnega dotoka jamske vode v kasnejših letih večkrat začasno ustavljena in ponovno oživljena, dokler leta 1963 niso rudnika dokončno zaprli. Ocenjeno je, da je bilo iz rudnika Pleše pridobljenih okrog 100.000 t barita in 10.000 t svinca.

Reber

V bližini je kamnolom z lepim jezerom.

Klada

Klada je gručasta vas  na severnem pobočju hriba Sv. Marjeta (653 m), na severozahodu Turjaške pokrajine in jugovzhodno od Iga. Blizu vasi tečeta potoka Zadačnica in Draščica..   V bližini vasi so arheologi že sredi 19. stoletja odkrili gomilno grobišče iz halštatskega obdobja, ki naj bi pripadalo naselbini na Golem, ob njem pa tudi antično grobišče in rimsko cesto. Prebivalci imajo delo na Igu ali Ljubljani, nekateri pa se ukvarjajo s kmetijstvom kot dopolnilno dejavnostjo za svoje potrebe,  kmetija Škrjanc pa nudi moko, zdrobe, kosmiče, kaše iz pire, ajde in pšenice ter čebulo in česen

Comments are closed.