Potoki na barju

Najprej bi omenili izvir, ki mu rečemo Na vodi. Voda izvira pod Pijavo Gorico na robu Ljubljanskega barja in je bila pomemben vir za prebivalce Pijave Gorice, za pranje perila in napajanje živine, tudi za kopanje otrok. Tukaj je bilo zajetje za prvi pijavški vodovod. 

V bližini je še en izvir, ki mu ljudje rečejo studenec, ki pije vodo, tukaj voda najprej bruha na površino, nato pa v isti odprtini tudi ponikne.

Drmavščica je precej dolg potok na tem področju  barja, izkopan jarek pa ima ime Resnik. 

Comments are closed.

Skip to content