POŠ Lavrica (od 2014 do 2021 v 3. fazah)

Zaradi močnega priseljevanja se je število prebivalcev v naselju Lavrica zelo povečalo, s tem pa tudi število šoloobveznih otrok. To dejstvo in dotrajanost stare podružnične šole, je bilo nujno potrebno na Lavrici zgraditi novo šolo.

Z novo šolo smo:

 • rešili prostorsko problematiko šole oziroma zagotovili optimalne prostorske in organizacijske pogoje za izvajanje osnovnošolskih programov v šolskem okolišu PŠ Lavrica – podrobneje:
  • zagotovili standardom in normativom primerne učilnice ter spremljajoče prostore,
  • zagotovili športno dvorano
 • izboljšali pogoje za vzgojno-izobraževalni proces,
 • zagotovili osnovnošolsko infrastrukturo, ki bo sledila populaciji otrok v šolskem okolišu PŠ Lavrica ter trendu vpisa na PŠ Lavrica oziroma razvoju občine Škofljica ter dvigu števila prebivalcev v šolskem okolišu in občini,
 • izboljšali delovne pogoje zaposlenim,
 • odpravili organizacijske težave, s katerimi se sedaj srečuje šola zaradi manjkajočih prostorov,
 • izboljšali pogoje za športno vzgojo,
 • izboljšali možnosti za rekreacijo in športne prireditve oziroma izboljšali pogoje za športno udejstvovanje in zdrav načina življenja občanov,
 • izboljšali zadovoljstvo staršev, otrok in zaposlenih.

Poleg vseh naštetih razlogov je izvedba investicije pomenila tudi splošen dvig standarda družbenega okolja, pri čemer je ustrezno urejena vzgojno-izobraževalna infrastruktura pomemben kazalnik kakovosti bivanjskega okolja oziroma razvitosti določenega območja.

Comments are closed.

Skip to content