Področja uprave

Reorganizacija - shema oddelkov

OBČINA ŠKOFLJICA

PODŽUPANJA

OBČINSKA UPRAVA

ODDELEK ZA PRAVNE IN DRUŽBENE ZADEVE

ODDELEK ZA FINANCE, RAČUNOVODSTVO IN GOSPODARSTVO

ODDELEK ZA PROSTOR, KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN INVESTICIJE

ODDELEK ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN TEHNIČNE PODPORE

Direktor občinske uprave

Računovodja VI

Višji svetovalec za investicije

Strokovni sodelavec VI -

Višji svetovalec za splošne in pravne zadeve

Računovodja VI

Višji svetovalec za komunalo

Upravnik VI

Višji svetovalec splošne in premoženjsko pravne zadeve

Višji svetovalec za urbanizem

Administrator V

Višja svetovalka za družbene dejavnosti - piar

Višja svetovalka za komunalne zadeve in promet

Hišnik IV

Svetovalec za družbene dejavnosti

Hišnik IV

Svetovalec za družbene dejavnosti

Vzdrževalec IV-II

Referent za družbene dejavnosti

Čistilka I

Poslovni sekretar VII/2

Čistilka II

Poslovni sekretar VI

Poslovni skretar VI

Comments are closed.

Skip to content