Pleše

V  bližini  je sedaj opuščen rudnik barita, zaprli so ga leta 1966. 

Po nekaterih domnevah naj bi na širšem območju Pleš kopali rudo že v železni in rimski dobi, o rudarjenju na začetku 18. stoletja pa priča najdena kovinska plošča z letnico 1729, ki je danes shranjena v Narodnem muzeju Slovenije.

Rudarjenje v rudniku Pleše je bilo najintenzivnejše v obdobju od leta 1857 do 1865, ko so iz nakopane galenitne rude pridobili okrog 200 ton svinca na leto, pri čemer so za predelavo rude uporabljali dve plamenski peči. Dela so bila zaradi visokih stroškov in močnega dotoka jamske vode v kasnejših letih večkrat začasno ustavljena in ponovno oživljena, dokler leta 1963 niso rudnika dokončno zaprli. Ocenjeno je, da je bilo iz rudnika Pleše pridobljenih okrog 100.000 t barita in 10.000 t svinca.

Comments are closed.

Skip to content