Odpadki Voka Snaga

Ravnanje z odpadki je timsko delo Voke Snage, ki skrbi za zbiranje odpadkov in njihovo pot v predelavo, ter občank in občanov, ki ste ključni pri tem, da nastane manj odpadkov, za tiste, ki nastanejo, pa ustrezno poskrbite.

Obveznost vseh občanov je, da svoje odpadke pravilno ločujete in jih odlagate v ustrezne zabojnike. Pri tem si lahko pomagate z e-abecednikom odpadkov na www.mojiodpadki.si.

Na nepravilno ravnanje z odpadki vas bo z obvestilom na zabojniku opozorila Voka Snaga, za ponavljajoče nepravilno ravnanje pa lahko medobčinski inšpektorat, ki je pristojen za nadzor, izda tudi globo.

Kadar imate bioloških in /ali mešanih komunalnih odpadkov več kot običajno, jih lahko pospravite v 50- ali 100-litrske Vokine Snagine tipizirane vreče in jih na dan odvoza postavite zraven ustreznega zabojnika. Naenkrat lahko pripravite do pet vreč, pri čemer teža posamezne vreče ne sme presegati 10 kilogramov. Vreče so naprodaj prek spleta (www.vsezaodpadke.si/vokasnaga) in v Centru ponovne uporabe na Povšetovi 4 v Ljubljani.

Zadnje čase se poleg zabojnikov na številnih lokacijah nabirajo odpadki, ki spadajo v zbirni center oziroma je zanje treba naročiti kosovni odvoz, številni odpadki pa so namesto v zabojnike odloženi poleg njih. Odlaganje odpadkov poleg zabojnikov je prepovedano.

V zbirnih centrih odpadke sprejemajo brezplačno, za nekatere pa veljajo količinske omejitve, in sicer za gradbene odpadke in izolacijske gradbene materiale (0,5 m3 ), pnevmatike (5 gum), kosovne odpadke (3 m3 ), zeleni odrez (1,5 m3 ), salonitne plošče (evropaleta do višine pol metra) in pohištveni les (2 m3 ). Gradbene odpadke sprejemajo samo v Zbirnem centru Barje.

ZAČASNI ZBIRNI CENTER ŠKOFLJICA

od 1. novembra do 31. marca: ob sredah od 14. do 16.30 ure ter ob sobotah od 9. do 12. ure

od 1. aprila do 31. oktobra: ob sredah od 15. do 18. ure ter ob sobotah od 9. do 12. ure

ZBIRNI CENTER BARJE

od 1. novembra do 31. marca: od ponedeljka do sobote od 6. do 18. ure

od 1. aprila do 31. oktobra: od ponedeljka do sobote od 6. do 20. ure

Zbirni centri so ob praznikih zaprti.

Odvoz kosovnih odpadkov je enkrat na leto brezplačen, uporabniki pa ga naročite, ko ga potrebujete. To storite tako, da izpolnite e-naročilnico na www.mojiodpadki.si, izberete datum znotraj razpisanega pomladnega ali jesenskega termina ter počakate na klic, da se dogovorite o podrobnostih odvoza kosovnih odpadkov.

Občinska zakonodaja določa, da morajo vsi uporabnikovi zabojniki, tudi tisti za embalažo in papir, stati na zasebni površini. Zabojnik na dan odvoza do 6. ure zjutraj postavite na prevzemno mesto, to je na rob javne površine, kjer se smetarsko vozilo lahko ustavi in izprazni zabojnik.

Na odvoz odpadkov vas lahko en dan prej opozori brezplačen SMS-opomnik. Nastavite si ga na spletni strani www.mojiodpadki.si prek aplikacije Moji odvozi.


Več informacij na www.vokasnaga.si in www.mojiodpadki.si.
Lahko jim tudi pišete na vokasnaga@vokasnaga.si ali pokličete v Center za pomoč in podporo uporabnikom na telefonsko število 01 477 96 00.

Comments are closed.

Skip to content