SEZNAM VOLIŠČ - VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT IN POSVETOVALNI REFERENDUMI

31. 5. 2024 Občinska uprava