JAVNO NAZNANILO - UGOTOVITVENA ODLOČBA (ZAZNAMBA GRAJENO JAVNO DOBRO)

29. 5. 2024 Občinska uprava
29.05.2024
Namere, odločbe, pobude
01.07.2024 do 23:59
478-6/2024
29.05.2024
Metod Hribar
013601632