POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST - VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT 2024

29. 3. 2024 Občinska uprava
29.03.2024
Objave in pozivi
24.05.2024 do 12:00
040-3/2024
29.03.2024
Metod Hribar