DELOVANJE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 5G V LETU 2024

4. 1. 2024