Občina Škofljica in EZTS: Poti prihodnosti Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb

11. 11. 2023