Ponovno odprtje zbirnih centrov in varnostni ukrepi

13. 4. 2020