VABILO ZA ČLANE VOLILNEGA ODBORA – VOLITVE KGZS 2020

7. 9. 2020