ZELENI PROGRAM OZAVEŠČANJA IN INFORMIRANJA PREBIVALCEV NA TRŽNICI ŠKOFLJICA

30. 9. 2020