Gradnja kanalizacije na območju gospodarske cone Reber

Infrastruktura, Ostalo
2027
Vaška skupnost Dole - Reber​
V teku
Začetek projekta: 2021