OBNOVA VODOVODA V PIJAVI GORICI V NASELJU GORENJE BLATO ( ZASELKA PODBLATO IN DRAGELJ)

11. 5. 2023