ŽUPANOVA ZAHVALA OB MEDNARODNEM DNEVU GASILCEV VSEM GASILSKIM ENOTAM IN PROSTOVOLJNIM GASILSKIM DRUŠTVOM DELUJOČIM V NAŠI OBČINI

4. 5. 2023