SODELOVANJE V OBČINI ŠKOFLJICA ZA MANDATNO OBDOBJE 2022–2026 KOT POSVETOVALNO TELO ŽUPANA

8. 3. 2023