KULTURNO DRUŠTVO ŽENSKI PEVSKI ZBOR LANIŠKE PREDICE

Predsednica Marjetka Jamnik
031 373 492
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica