O OBČINI

Število prebivalcev: 11.711 zadnji podatki; Vir: Statistični urad Republike Slovenije, julij 2022

Površina:   43,3 km2, 18 naselij

Sedež:    Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica

URADNE URE

Sprejemna pisarna odprta ves poslovni čas občinske uprave, za splošne informacije in oddajanje vlog:

  • Ponedeljek: 8.0012.00 in 13.0015.00
  • Torek: 8.0012.00 in 13.0015.00
  • Sreda: 8.0012.00 in 15.0017.00
  • Četrtek: 8.0012.00 in 13.0015.00
  • Petek: 8.0012.00 in 13.0014.00

Telefon:   01/360 16 00
Faks:    01/360 16 10

Internetna stran:  www.skofljica.si
E-pošta:  obcina@obcina.skofljica.si

V kolikor je mogoče naprošamo, da se zaradi trenutnih zdravstvenih razmer, vloge pošiljajo po navadni ali elektronski pošti.

Uradne ure strokovnih služb za poslovanje s strankami osebno ali preko telefona:

  • Ponedeljek: 8.0012.00 in 13.0015.00
  • Sreda: 8.0012.00 in 15.0017.00
  • Petek: 8.0012.00

Osebni sestanki na občini potekajo zgolj po predhodnem dogovoru.

Župan:   PRIMOŽ CIMERMAN

Občina Škofljica leži v osrednjem delu Slovenije. Zajema skrajni jugovzhodni rob Ljubljanskega barja z zatoki, Želimeljsko dolino in del gričevnatega sveta, ki se že od Orel in Molnika dviguje proti Vrhu nad Želimljami do vznožja gore sv. Ahaca nad Turjakom. Na severu meji na Mestno občino Ljubljana, na jugu na Občino Velike Lašče, na vzhodu na Občino Grosuplje in na zahodu na Občino Ig. Po velikosti sodi med manjše občine, po razvitosti pa med razvitejše

Občinsko središče je vozlišče primarnih in sekundarnih prometnih tokov. Tu se križajo avtomobilski, tovorni in železniški promet ter koncentrirajo storitvene in druge dejavnosti. Geografsko se Občina Škofljica deli na ravninski del, ki ga v večji meri pokriva barje in rahlo valovito in hribovito zaledje.

Kmetijstvo je zaradi omejenih možnosti slabše razvito, saj se večji del kmetijskih zemljišč nahaja na ljubljanskem barju, preostali del pa na višinskem območju. Večina ljudi je zaposlenih v Ljubljani ali bližnji okolici. Največji obrat na Škofljici je Hoja – žaga in lepljenj konstrukcij s spremljajočimi programi. Ne gre prezreti pekarne Pečjak, ki s testeninami in z izdelki zamrznjenega testa oskrbuje velik del Slovenije. Z odprtjem poslovno obrtne cone Škofljica se vse bolj krepi malo gospodarstvo.

Comments are closed.

Skip to content