POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST - POSVETOVALNI REFERENDUMI 9. 6. 2024

10. 5. 2024 Občinska uprava
10.05.2024
Objave in pozivi
24.05.2024 do 12:00
040-4/2024
10.05.2024
Metod Hribar
013601632