Nadzorni odbor

Sestava Nadzornega odbora 2022 - 2026

Ime in priimekNaslov
SIMON JURKOVIČVrh nad Želimljami 53d, 1291 Škofljica
KARMEN ZORCKočevska cesta 30, 1291 Škofljica
VALENTIN BAJUKSrednjevaške ulica 43F, 1291 Škofljica
VIDA STARIČ HOLOBARGratova 21, 1291 Škofljica
MARUŠA DOLŽANOgrinova ulica 18, 1291 Škofljica

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: 
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Comments are closed.

Skip to content