Nadzorni odbor

Sestava Nadzornega odbora 2018 - 2022

Ime in priimekNaslov
SIMON JURKOVIČVrh nad Želimljami 53d, 1291 Škofljica
KARMEN ZORCKočevska cesta 30, 1291 Škofljica
PETER KOLENC – Odstopil z dnem 3.5.2021Gorenje Blato 92, 1291 Škofljica
MOJCA MEMONSrednjevaška 56, Lavrica, 1291 Škofljica
VIDA STARIČ
HOLOBAR
Gratova 21, 1291 Škofljica
NATAŠA SPREITZER
Datum imenovanja 15. 7. 2021
Pot na Debeli hrib 54, 1291 Škofljica

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: 
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Comments are closed.

Skip to content