Javna naročila in razpisi

ŠtevilkaPredmet razpisaRok oddaje
03606-3/2023Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika Občine Škofljica v svet lokalnih skupnosti CSD Ljubljana
Dopis CSD Ljubljana
10.2.2023
03606-1/2023 (9)Dodatni poziv za predlaganje kandidatov za člana nadzornega odbora Občine Škofljica
Soglasje h kandidaturi za člana nadzornega odbora
10.2.2023 do 12.ure
100-03/2023Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju Direktor občinske uprave2. 2.2023
03606-1/2023Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane nadzornega odbora Občine Škofljica
Soglasje h kandidaturi za člana NO
25.1.2023 do 12. ure
100-1/2023Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - Svetovalec za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in turizem25.1.2023
610002-02/2023Javni poziv k vložitvi vlog za uporabo objektov v lasti Občine Škofljica v letu 2023
Vloga za uporabo kulturnih objektov in prostorov v lasti Občine Škofljica
31.1.2023
7113-45/2022 (2)Javno naznanilo
Ugotovitvena odločba
12.1.2023
7113-44/2022 (2)Javno naznanilo
Ugotovitvena odločba
12.1.2023
43002-04/2022Izbira izvajalca nadzora nad gradnjo medgeneracijskega centra s knjižnico Škofljica14.12.2022 do 12h
7113-33/2022 (1)Namera za sklenitev menjalne pogodbe24. 10. 2022
33002-01/2022Javni razpis za podelitev koncesije javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Škofljica
Razpisna dokumentacija
28.10.2022 do 12. ure
673-12/2022Javni razpis za sofinanciranje športnih dosežkov kakovostnega športa v Občini Škofljica v letu 2022
Razpisni obrazci
21.10.2022
7113-34/2022Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe13.10.2022
43002-4/2022Medgeneracijski center s knjižnico Škofljica, številka objave je JN006760/2022-W0127.10.2022 do 12h
43002-02/2022Ureditev zunanjih površin OŠ Škofljica 1. in 2. faza.Številka objave je JN006700/2022-W0114.10.2022 do 12h
100-15/2022 (2)Javni natečaj - Svetovalec za družbene dejavnosti10.10.2022
7113-32/2022 (2)Namera za sklenitev neposredne pogodbe10.10.2022
7113-32/2022 (1) Namera za sklenitev neposredne pogodbe10.10.2022
041-30/2022VOLILNA KAMPANJA – PLAKATIRANJE
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za lokalne volitve 2022
Seznam oglasnih mest v Občini Škofljica
Seznam oglasnih kozolčkov
4.11.2022 do 12. ure
040-03/2022 (2)Dopis občinam - prošnja za predlog članov volilnih odborov za izvedbo volitev predsednika republike, 23.10.2022

Vabilo k oddaji kandidatur

Soglasje kandidata
6.9.2022
100-5/2022 (47)OBVESTILO O USPEŠNO KONČANEM POSTOPKU - JAVNI NATEČAJ ZA PROSTO DELOVNO MESTO SVETOVALEC ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
040-02/2022Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve predsednika Republike Slovenije v letu 2022
1 Seznam oglasnih kozolčkov - občina Škofljica
2 Seznam oglasnih kozolčkov - občina Škofljica
10.10.2022
100-9/2022 (21)OBVESTILO O USPEŠNO KONČANEM POSTOPKU - JAVNI NATEČAJ ZA PROSTO DELOVNO MESTO SVETOVALEC ZA URBANIZEM
100-08/2022 (14)Obvestilo o uspešno končanem postopku-finančnik
674-08/2022Javni razpis o koriščenju športnih objektov v lasti občine Škofljica v sezoni 2022/2023

VLOGA ZA NAJEM O KORIŠČENJU ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINEŠKOFLJICA V SEZONI 2022 / 2023

Navodila za izpolnjevanje obrazcev za prijavo na razpis

Urniki
15.8.2022
7113-17/2022 (3)
7113-19/2022 (3)
7113-21/2022 (3)
Namera za sklenitev neposredne pogodbe (507-15 k. o. Lanišče)

Namera za sklenitev neposredne pogodbe (509-19 k. o. Lanišče)

Namera za sklenitev neposredne pogodbe (552-54 k. o. Lanišče)
14.07.2022
100-10/2022 (2)Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - Višji svetovalec za investicije in projekte01.07.2022
100-6/2022Obvestilo o neuspešnem javnem natečaju
674-6/2022Javni razpis o koriščenju športnih objektov v lasti Občine Škofljica v sezoni 2022-2023

Navodila za izpolnjevanje vloge

Vloga za najem športnih objektov

Urniki
24.06.2022
100-08/2022 (2)

100-09/2022 (2)
Javni natečaj- prosti delovni mesti

FINANČNIK VII2-II

Svetovalec za urbanizem
11.06.2022
478-1/2022Javno naznanilo (478-1_2022)

ugotovitvena odločba (ukinitev JD - 478-1_2022)
20.06.2022
43002-01/2022Javno naročilo za Park čutil

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=445393
03.06.2022 do 12h
35250-01/2022Razpis za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Škofljica

JR - sofinanciranje MKČN - razpis

Sofinanciranje MKČN - vloga in priloge
11.11.2022
do 12. ure
03204-01/2022Javni poziv za sofinanciranje drugih programov in projektov društev in organizacij v občini Škofljica v letu 2022 (županova sredstva)

Vloga
30.11.2022
478-1/2022Javno naznanilo (478-1_2022)
ugotovitvena odločba (ukinitev JD - 478-1_2022)
20. 6. 2022
03204-01/2022Javni poziv za sofinanciranje drugih programov in projektov društev in organizacij v občini Škofljica v letu 2022 (županova sredstva)

Vloga
30.11.2022

Comments are closed.

Skip to content