Javna naročila in razpisi

Aktivni razpisi in javne objave

Številka

Predmet razpisa

Rok oddaje

43002-01/2021

Javno naročilo Park čutil,  številka objave JN000319/2022-W01

Dokumentacija 1 2 3 4 del Obcina Skofljica JN Park cutil

3.02.2022 do 12:00

478-2/2021

Javno naznanilo (478-2_2021)

Ugotovitvena odločba (ukinitev JD – 478-2_2021)

11.02.2022
43002-04/2021

Izgradnja kanalizacije Pijava Gorica 2. faza in obnova vodovoda v naselju Pijava Gorica – 2. faza

Vodovod

Dokumentacija JN Pijava Gorica 2.faza

Kanalizacija

21.1.2022 do 12h
100-32/2021 (2)Razpis – Vzdrževalec IV-II16.12.2021
100-31/2021 (2)Razpis – Hišnik IV16.12.2021
674-08/2021

Povabilo k oddaji vloge za najem oglasnega mesta v Večnamenski športni dvorani Škofljica za leto 2022

Vloga

31.12.2021
3141/2014Obvestilo o javni dražbi (859-9 k.o. Lanišče)7.12.2021
7113-53/2021

Javno naznanilo (2337-1 k.o. Lanišče).docx

Ugotovitvena odločba (2337-1 k.o. 1697 grajeno javno dobro)

29.11.2021
041-2/2021 (1)

Poziv – OVK 2022-2026

SOGLASJE OVK 2022-2026

3.12.2021
100-23/2021 (20)Obvestilo o uspešno končanem postopku – Višji svetovalec za splošne in premoženjskopravne zadeve 2021 
100-21/2021 (10)Obvestilo o uspešno končanem postopku – Direktor OU 2021 
7113-40/2021 (1)Namera za sklenitev neposredne pogodbe (2357-8 k.o. Lanišče)26.10.2021
JN005936/2021-W01

Izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Škofljica

Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=413372

Dokumentacija Občina Škofljica JN SD OPN Škofljica

Priloge strokovnih podlag:

Karta razredov poplavne nevarnosti, rezultat HHŠ, podrobna namenska raba prostora, kartografski del OPN in kartografski del infrastrukture OPN so na ogled na povezavi: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SKOFLJICA

LEK Občine Škofljica je dostopen na povezavi: LEK Občine Škofljica

13.09.2021

do 12:00 ure

Comments are closed.

Skip to content