Javna naročila in razpisi

Aktivni razpisi in javne objave

Številka

Predmet razpisa

Rok oddaje

041-2/2021 (1)

Poziv – OVK 2022-2026

SOGLASJE OVK 2022-2026

3.12.2021

100-23/2021 (20)

Obvestilo o uspešno končanem postopku – Višji svetovalec za splošne in premoženjskopravne zadeve 2021

 

100-21/2021 (10)

Obvestilo o uspešno končanem postopku – Direktor OU 2021

 

7113-40/2021 (1)

Namera za sklenitev neposredne pogodbe (2357-8 k.o. Lanišče)

26.10.2021

JN005936/2021-W01

Izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Škofljica

Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=413372

Dokumentacija Občina Škofljica JN SD OPN Škofljica

Priloge strokovnih podlag:

Karta razredov poplavne nevarnosti, rezultat HHŠ, podrobna namenska raba prostora, kartografski del OPN in kartografski del infrastrukture OPN so na ogled na povezavi: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SKOFLJICA

LEK Občine Škofljica je dostopen na povezavi: LEK Občine Škofljica

13.09.2021  

do 12:00 ure

Comments are closed.

Skip to content