Igrišče Smrjene (2021-2022 zaključek predviden do maja)

Športni park Smrjene bo ob končani izgradnji vseboval kolesarski poligon (t.i. pump track), košarkarsko igrišče 3×3, otroška igrala, zelene površine z drevesi za senco in klopi. Zaščiteno bo z varovalno ograjo in zagotovljena bodo 4 parkirna mesta. Park bo pomembno prispeval k višji kakovosti bivanja v lokalni skupnosti, izboljšani bodo pogoji za šport, rekreacijo ter organizacijo športnih prireditev v Smrjenah.

Pozitiven vpliv bo zaznati tudi na delovanje občinskih športnih in drugih društev in organiziranih skupin, ki bodo poleg tamkajšnjih prebivalcev najpogostejši uporabniki novih športnih površin.

Kakovostni pogoji za športno udejstvovanje in rekreacijo bodo k športni aktivnosti privabili še večje število mladih, s čimer projekt pozitivno vpliva na zdrav razvoj otrok. V tem primeru, ko v bližini ni nobene druge primerne športne infrastrukture, je to še prav posebej pomembno.

Z izgradnjo parka se bo zvišal standard družbenega okolja ter napredoval razvoj Smrjen in občine Škofljica, saj je športna infrastruktura pomemben kazalnik razvitosti določenega območja.

Comments are closed.

Skip to content