Igrišče Orle (Junij-september 2018)

Orle so postale ena najbolj priljubljenih pohodnih in kolesarskih izletniških destinacij pri nas. Ob vikendih Orle obišče tudi do 1000 izletnikov. Do sedaj v naselju Orle ni bilo urejenega vaškega jedra oziroma je bila skrb za izletnike prepuščena njim samim. Projekt je, poleg ureditve samega vaškega jedra, omogočil tudi zagotovitev novih prostorov, tako za izletnike, kot predvsem za domačine.

Pri projektu smo izkoristili lokalne prostorske kapacitete, ki so okolju prijazne in usmerjene v oblikovanje nove ponudbe zdravega načina življenja. Pri tem smo želeli posebej poudariti zagotavljanje varnih in prilagojenih površin in igral, do posebne ranljive skupine – otroci do 10. leta starosti. Samo športno igrišče daje možnosti kvalitetnejše izrabe prostega časa mladih in tudi starejših, ki so do sedaj morali za svoje športna udejstvovanja obiskati prostore v urbanih središčih. S tem smo posegli tudi na področje uveljavljanja trajnostne mobilnosti, zmanjševanja negativnih vplivov na okolje in podnebne spremembe z zmanjšanjem emisij (prevozi z avtomobilom). Igrišče lahko služi tudi kot prireditveni prostor za lokalna društva in klube, s čimer omogoča dostopnost vsem prebivalcem po načelu enakosti.

Igrišče je, poleg dveh golov, košarkarskega koša in otroških igral opremljeno še s fiksnimi klopmi in pitnikom, ki se nahaja ob otroških igralih, tu pa je tudi zasaditev treh dreves, ki ob poletni vročini omogočajo umik v senco.

Comments are closed.

Skip to content