Grb in zastava

Grb Občine Škofljica je upodobljen na ščitu poznogotskega sloga sanitske oblike in je v vseh primerih opredeljen z blasonom, ki se glasi:

Zlata osnova v temelju ščita prehaja v zeleno polje.

V zlatem polju je sredinsko umeščena cela figura močvirske ptice, velikega škurha (Numenius arquata), ki je obrnjen v heraldično desno, in v črni upodobitvi trupa, s srebrnim oprsjem v celi dolžini od korena kljuna do repnih peres. Prsi krasijo črne pege. Ob telo prižete peruti se iztečejo v konicah v štiri srebrna peresa. Štiri repna peresa, srednji sta za spoznanje daljši od bočnih, so črne barve. Značilno zakrivljen kljun je rdeč, zgornji in spodnji del kljuna je ločen s srebrno črto. Noge so rdeče, kremplji pa črni. Figura je prikazana v gibanju z eno lahno privzdignjeno upognjeno nogo, z drugo nogo s krempljastim stopalom stoji ptič v zelenem polju. Srebrni trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, služi le kot grbovni okras.

Upodobitev grba v narisu, v črno-belem odtisu, v heraldični šrafuri in v barvah, skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.

Grb Občine Škofljica podlega heraldičnim merilom restituirane heraldike gotskega sloga in izhaja iz napotil 21. mednarodnega heraldičnega kongresa (ICGH.-International Congress of Genealogy and Heraldy) o zasnovi municipialnih grbov.

Zastavo Občine Škofljica opredeljuje blason, ki se glasi:

Zastava Občine Škofljica je dvobarvnica v razmerju stranic 1:2,5.

Ruta zastave je razdeljena na tretjinska polja, kjer je prvo povsem rumene barve, ostali dve polji rute sta razdeljeni na tretjinske enako široke trake, kjer sta zgornji in spodnji zelene, srednji pa rumene barve.

Na prvem rumenem polju je sredinsko umeščen grbovni atribut, ki po višini obsega tri četrtine višine zastavine rute.

Če zastavo izobešamo z vpenjanjem ob daljši stranici, je atribut v prvo polje umeščen pokončno.

Upodobitev zastave v barvah, skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega oodloka.

Zastava Občine Škofljca sledi napotilom mednarodne veksilološke zveze FIAV (Federation Internatonal des Association Vexillologiques) in sklepom kongresa iz leta 1993 v Luksemburgu za zasnovo municipialnih zastav.

Comments are closed.

Skip to content