Gozdna učna pot

KJE?    V krožišču pri OŠ Škofljica  zavijete levo, na Zalog, peljemo se skozi vas proti Drgleriji, kjer je  grobnica posvečena žrtvam fašističnega nasilja in tukaj se pot tudi začne. 

DOLŽINA: 1800 m, približno ena ura ogleda.

NAMEN: spoznavanje značilnih drevesnih vrst in življenjskega utripa v gozdu.

Med drugim boste videli:

BREK Sorbus torminalis, postaja v Sloveniji vse  redkejše drevo. Raste na sušnih tleh v gozdovih hrasta in bukve v submediteranskem ter celinskem območju do 900 m nadmorske višine. Doseže višino 30 m, debelino do 100 m, starost 300 let.  Za svojo lepo rast potrebuje veliko svetlobe. Les ima lepo barvo in strukturo in je zelo iskan za izdelavo glasbil (tudi škotskih dud), za lesno galanterijo in za pohištvo. 

LETNICE IN BRANIKE NA POSEKANEM PANJU

LISIČINO – lisičji brlog

Seznam dreves:

 1. Beli gaber
 2. Gorski javor
 3. Črna jelša

5.Bukev

 1. Veliki jesen
 2. Nastajanje novega gozda

8, Evropski macesen

9, Divja češnja

 1. 11. Razlika med smreko in češnjo
 2. Sušica
 3. Brek
 4. Rdeči bor
 5. Gorski brest

16.Trepetlika

 1. Pravi ali domači kostanj
 2. Valilnica
 3. Letnice in branike na posekanem panjui
 4. Poljski javor
 5. Lisičina
 6. Razpadajoč panj
 7. Talni horizontalni profil
 8. Gozdni rob z grmovjem 
 9. Past za smrekove lubadarje
 10. Navadna leska
 11. Velikolistna lipa
 12. Navadna breza
 13. Robinija – akacija
 14. Hrast graden
 15. Razgledna točka

Več informacij ali vodenje: 041 611 009,  040 258 907

 

 

 

Comments are closed.

Skip to content