Gorenje Blato

Prva omemba  Gorenjega Blata je leto 1267,  z imenom vila  Mos, (moss pomeni mah, kar je starejši izraz za barje). V sredini 18. stoletja je celotno vicedomsko posest na Gorenjem Blatu pridobil Avguštin I. Codelli (gospostvo Thurnau). 

Na robu vasi je rastišče ogrožene rastline rezike ( Cladium marsicus), malo naprej,kjer teče potok Strajanov graben pa še Loeslovo grezovko (Liparis loeselii). 

Na potoku pa se občasno zavrti mlinsko kolo Strajanovega mlina. 

Comments are closed.

Skip to content