Vloge in obrazci – Družbene dejavnosti

Vloga za županova sredstva

Pobuda za sestanek z županom

VLOGA ZA NAJEM ŠPORTNEGA OBJEKTA – večnamenska športna dvorana Škofljica

VLOGA ZA NAJEM ŠPORTNEGA OBJEKTA – telovadnica Lavrica

VLOGA ZA PRIDOBITEV BREZPLAČNE VOZOVNICE

Vloga za sodelovanje na LOKALNI TRŽNICI

JAVNE PPRIREDITVE – Vloga za seznanitev lokalne skupnosti z izvedbo prireditve

V kolikor bodo na  javni prireditvi uporabljene zvočne naprave, izpolnite -> H1_vloga_prekomerni_hrup . 
Prireditelji morajo vloge za izdajo dovoljenja vsaj 30 dni pred prireditvijo vložiti v sprejemno pisarno Občine Škofljica. Organizatorju prireditve ni treba pridobiti dovoljenja, če uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom. V tem primeru mora uporabo zvočnih naprav prijaviti pristojnemu občinskemu organu najmanj sedem dni pred začetkom prireditve.  
—————————————————————————————————-
 Prijava uporabe zvočnih naprav (14. člen uredbe)
Če uporaba zvočnih naprav na shodu ali prireditvi ne bo povzročala čezmerne obremenitve okolja s hrupom, mora organizator uporabo zvočnih naprav le prijaviti pristojnemu občinskemu organu. 

—————————————————————————————————–

Vloga za uporabo kulturnih objektov in prostorov v lasti Občine Škofljica

Vloga za uveljavljanje enkratne denarne pomoči v Občini Škofljica

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije).

Comments are closed.

Skip to content