Vloge in obrazci – Družbene dejavnosti

 1. Vloga za županova sredstva
 2. Pobuda za sestanek z županom
 3. VLOGA ZA NAJEM ŠPORTNEGA OBJEKTA V LASTI OBČINE ŠKOFLJICA
 4. VLOGA ZA PRIDOBITEV BREZPLAČNE VOZOVNICE
 5. JAVNE PPRIREDITVE – Vloga za seznanitev lokalne skupnosti z izvedbo prireditve
  V kolikor bodo na  javni prireditvi uporabljene zvočne naprave, izpolnite -> H1_vloga_prekomerni_hrup . 
  Prireditelji morajo vloge za izdajo dovoljenja vsaj 30 dni pred prireditvijo vložiti v sprejemno pisarno Občine Škofljica. Organizatorju prireditve ni treba pridobiti dovoljenja, če uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom. V tem primeru mora uporabo zvočnih naprav prijaviti pristojnemu občinskemu organu najmanj sedem dni pred začetkom prireditve.  
  —————————————————————————————————-
   Prijava uporabe zvočnih naprav (14. člen uredbe)
  Če uporaba zvočnih naprav na shodu ali prireditvi ne bo povzročala čezmerne obremenitve okolja s hrupom, mora organizator uporabo zvočnih naprav le prijaviti pristojnemu občinskemu organu. 

  —————————————————————————————————–

 6. Vloga za uporabo kulturnih objektov in prostorov v lasti Občine Škofljica
 7. Vloga za uveljavljanje enkratne denarne pomoči v Občini Škofljica
 8. Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije).

Comments are closed.

Skip to content