Družbene dejavnosti

Milena Zorc

  E-naslov: milena.zorc@obcina.skofljica.si  
 Telefon: 01/360-16-35 

 

  Zdenka Repovž           

E-naslov: zdenka.repovz@obcina.skofljica.si
Telefon: 01/360-16-11 

 

Področje dela: družbene dejavnosti.

Opis dela:

– koordiniranje in nadziranje dela izvajalcev na delovnem področju;
– sodelovanje pri pripravi delovnih programov na področju predšolske vzgoje, izobraževanja  in razporejanje sredstev tem dejavnostim;
– spremljanje investicij in investicijskega vzdrževanja objektov v družbenih dejavnostih;
– spremljanje zakonodaje in zagotavljanja poslovanja v skladu z zakoni in predpisi;
– delo svetovalca strankam oz. informatorja;
– omogočanje dostopa do informacij javnega značaja;
– socialne dejavnosti in zdravstvo v okviru pristojnosti lokalnih skupnosti;
– sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
– izdelava odlokov in pravilnikov s področja dela;
– pripravljanje in spremljanje programov družbenih dejavnosti, investicij in investicijskega vzdrževanja, ki se financirajo iz proračuna;
– vodenje upravnega postopka s področja dela na prvi ali drugi stopnji;
– nadzor nad javnimi službami;
– priprava javnih naročil;
– vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela;
– razvojne naloge in razvojni načrti na področju dela;
– opravljanje del po nalogu župana ali direktorja občinske uprave.

 

 

 

 

    Polonca Pangrič

        E-naslov: Polonca.Pangric@obcina.skofljica.si 

Telefon: 01/360-16-31

 

Področje dela: družbene dejavnosti, delo z društvi.

Opis dela:

– sodelovanje z društvi;
– vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela;
– spremljanje zakonodaje in zagotavljanja poslovanja v skladu z zakoni in predpisi;
– sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
– pomoč pri pripravi odlokov in pravilnikov s področja dela;
– vodenje upravnega postopka s področja dela na prvi stopnji;
– priprava javnih naročil;
– opravljanje del po nalogu župana ali direktorja občinske uprave.

 


Alenka Peterlin

  E-naslov: alenka.peterlin@obcina.skofljica.si

Telefon: 01/360-16-18

 

Področje dela: družbene dejavnosti Opis dela:

– vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela;
– spremljanje zakonodaje in zagotavljanja poslovanja v skladu z zakoni in predpisi;
– sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
– pomoč pri pripravi odlokov in pravilnikov s področja dela;
– vodenje upravnega postopka s področja dela na prvi stopnji;
– priprava javnih naročil;
– opravljanje del po nalogu župana ali direktorja občinske uprave.

Comments are closed.