Društvo upokojencev Lavrica

Osnovni podatki društva

Naslov: Društvo upokojencev Lavrica, Dolenjska cesta 327, 1291 Škofljica
e-mail: obcina.skofljica3@siol.net in du.lavrica@gmail.com

Predsednica društva:  Majda Kocmur, tel: 041-779-062

ORGANI DRUŠTA: 

  • Občni zbor (vsi člani društva)
  • Predsednica
  • Podpredsednik
  • Upravni odbor  v sestavi:  predsednica, podpredsednik, tajnica, blagajničarka in 3 člani društva
  • Poverjenice
  • Vodje sekcij
  • Nadzorni odbor (3 člani)
  • Častno razsodišče (3 člani)

Glavna dejavnost društva:
Dejavnost d.n.članskih organizacij (94.999)

Comments are closed.

Skip to content