Civilna zaščita

DEŽURNA ŠTEVILKA ŠTABA:  01/ 360 16 21

Odlok o organizaciji in delovanju sistema zaščite, reševanja in pomoči v Občini Škofljica

Člani in članica štaba civilne zaščite (CZ) so:

Poveljnik CZ in vodja področja požarne varnosti:  PETER GIOVANI (tel. 041 715 608)

Namestnik poveljnika: TOMAŽ BOH (tel. 041 351 433)

Namestnik poveljnika: MILAN RAJF (tel. 041 211 153)

Vodja za področje informacijske podpore: STANE LESAR (tel. 051 318 406) 
Vodja za področje tehničnega reševanja: JURE ŽGAJNAR 
Vodja za področje veze, kurirske službe: TADEJ MEZEK 
Vodja za področje zaklonišča: BORIS ZUPANČIČ
Vodja ekipe prve pomoči: GABRIJELA MARGUČ  

******************************************************* 

Sile za zaščito, reševanje in pomoč v občini so:

  • Prostovoljne, 
  • poklicne reševalne službe,
  • civilna zaščita in 
  • druge organizacije, ki se glede na naravo svoje dejavnosti vključujejo v sistem zaščite in reševanja.

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Civilna zaščita (v nadaljevanju: CZ) obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. V celoti je organizirana na regionalni in državni ravni, v lokalnih skupnostih pa njeno organiziranje še poteka. Enote in službe CZ se organizirajo po prostorskem načelu kot taktične enote z močjo od ene ekipe oziroma oddelka do ene čete. Istovrstne enote in službe CZ se lahko med seboj združujejo v večje sestave.

Ukvarja se s tistimi nesrečami, ki jih povzročijo naravne in druge NENADZOROVANE sile, in ki zaradi izrednega obsega in izredne intenzivnosti lahko ogrozijo zdravje in življenja večjega števila ljudi ter varnost premoženja in drugih dobrin.

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

Celoten sistem postopkov ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, je natančno opredeljen in razdelan v občinskih načrtih zaščite in reševanja za vse vrste naravnih in drugih nesreč.

Načrti ob tem vsebujejo tudi vse pomembnejše informacije o zaščitno-reševalnih službah, enotah, članih CZ, o podjetjih in firmah, s kateri ima občina sklenjeno pogodbo o opravljanju del v primeru nesreč, načrti prav tako opredeljujejo postopke obveščanja medijev in javnosti.

Ali želite tudi vi sodelovati ? 

Ste občan ali občanka naše občine? Bi želeli sodelovati v sistemu zaščite in reševanja?

Vabimo vas, da se zglasite na občini, kjer bomo poiskali področje, ki vas zanima in bomo glede na vaše znanje in izkušnje našli najprimernejše področje za vaš prispevek k zaščiti in reševanju.

Vabimo vas tudi k vpisu novih članov in članic v prostovoljna gasilska društva. Seznam prostovoljnih gasilskih enoti je na povezavi.

S skupnimi močmi lahko ublažimo posledice potencialnih naravnih in drugih nesreč, vsekakor  pa si želimo, da do njih sploh ne bi prišlo.

Lokacije defibrilatorjev Občine Škofljica

OBČINA ŠKOFLJICA Šmarska cesta 3, Škofljica (v avli, ob stopnišču)

ŠPORTNA DVORANA ŠKOFLJICA Ob potoku 8, Škofljica (na recepciji)

ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFLJICA Klanec 5, Škofljica (pri zdravniku)

DOM STAREJŠIH OBČANOV ŠKOFLJICA Ob potoku 11, Škofljica (v avli)

NAKUPOVALNI CENTER BLATNIK Dolenjska cesta 324 A, Lavrica (pri stopnišču)

PGD ORLE Orle 39, Orle (na gasilskem domu)

PGD ŽELIMLJE Želimlje 82, Želimlje (na gasilskem domu)

PIGO D.O.O. Prijateljeva ulica 11, Pijava Gorica (v notranjih prostorih)

DOM KRAJANOV SMRJENE Smrjene 8, Smrjene (na zgradbi)

DOM KRAJANOV GRADIŠČE pri hiši št. Gradišče I/62, Gradišče (na zgradbi)

PGD VRH NAD ŽELIMLJAMI Vrh nad Želimljami 15, Vrh nad Želimljami (na gasilskem domu)

GORENJE BLATO pri hiši št. 56, Gorenje Blato (na avtobusnem postajališču) 

KRIŽMAN D.O.O., Selska ulica 3, Lavrica (na zgradbi)

Comments are closed.

Skip to content