Četrtne skupnosti

Ravenskapot, Dolenjska cesta od št. 433 do 464 – Škofljica

Žagarska ulica, Ahlinova ulica, Habičeva ulica, Ulica Jerneja Petriča, Cesta ob Barju 16 – 86a

Malnarjeva cesta, Obrtna ulica, Ambruževa ulica, Cesta ob Bregu, Gorenčeva ulica, Ulica ob hrastih

Ulica ob pošti, Hribi, Albrehtova, Finčeva, Ulica bratov Zakrajšek, Tonijeva,Puciharjeva, Gratova, Mijavčeva, Dolenjska cesta od št. 466 do 477 – Škofljica

Bučarjevaulica, Ulica bratov Kastelic, Laniška ulica, Ulica 16. maja, Rabska ulica, Šmarska cesta

Comments are closed.

Skip to content