Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta

Sklic 1. izredne seje, 9.3.2020

OPOMBA: Zaradi nepredvidljivih okoliščin povezanih z začetkom širjenja virusa COVID-19 je bila, namesto 8. redne seje OS Občine...

12.03.2020

Read More

Seje občinskega sveta

Sklic 2.dopisne seje

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O IZDAJANJU OBČINSKEGA GLASILA PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ODDAJANJU ZEMLJIŠČ V LASTI...

11.03.2020

Read More

Seje občinskega sveta

Sklic 1.dopisne seje

Sklep o imenovanju v Svet JVZ vrtec Škofljica Sklep o soglasju k ceni pomoči družinam na domu Zapisnik 1. dopisne seje...

07.02.2020

Read More

Seje občinskega sveta

Sklic 7. redne seje, 12. 12. 2019

Na podlagi 33. in 35.  člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-J/Ur. list RS, št. 74/98 in dopolnitve), 19. člena Statuta Občine...

12.12.2019

Read More

Seje občinskega sveta

Sklic 6. redne seje, 24.10.2019

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-J/Ur. list RS, št. 74/98 in dopolnitve), 19. člena Statuta Občine...

24.10.2019

Read More

Skip to content