Prostorski akti

Prostorski akti

OPPN Smrjene – Strokovne podlage

Objava sklepa o začetku priprave OPPN v Uradnem listu _1_PRIKAZ_TTN _2_1_OPN_3 _2_2_OPN_4 _2_3_PSP _3_VPLIVI_POVEZAVE _4_PRIKAZ_DOF...

04.12.2020

Read More

Prostorski akti

Gradiva za smernice

Okoljska ocena vpliva predvidenih posegov Poziv za smernice Pooblastilo Osnutek za smernice – gradivo Okoljska ocena vpliva...

23.11.2020

Read More

Prostorski akti

Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VP9/ za funkcionalno enoto F23

Sklep o začetku postopka Poziv za smernice Izhodišča oz. predmet sprememb Obvestilo o dodelitvi ID številke prostorskega akta...

20.11.2020

Read More