Arhiv objav in razpisov 2022

 

Številka

Predmet razpisa

Rok oddaje

7113-7/2019 (4)

Namera za sklenitev neposredne pogodbe (2349-12 k. o. Lanišče)

25.5.2022

605-07/2022

Javni poziv za dodelitev županovega priznanja Občine Škofljica zlatim maturantom za šolsko leto 2020-2021

Vloga za dodelitev županovega priznanja-zlatim maturantom 2020-2021

14.6.2022

100-05/2022(2)

100-06/2022(2)

Javni natečaj- Prosta delovna mesta

Svetovalec za družbene dejavnosti

Višji svetovalec za investicije in projekte

3.5.2022

7115-01/2022

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM 

Namera o oddaji nepremičnega premoženja v najem (145-1 k.o. 1697)

30.04.2022

673-02/2022

Razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škofljica za leto 2022

Predstavitev JR

Pogoji in merila

Razpisni obrazci

Pogodba

29.04.2022

35250-01/2022

Razpis za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Škofljica

JR – sofinanciranje MKČN – razpis

Sofinanciranje MKČN – vloga in priloge

11.11.2022
do 12. ure

43004-03/2022

Vodovod v naselju Gorenje Blato – 2. faza

Povezava- Portal javnih naročil – št. objave JN002157/2022-W01

22.4.2022

03606-1/2022

Razpis za občinska priznanja občine Škofljica 2022

Razpis občinska priznanja 2022

Pobuda za podelitev občinskega priznanja občine Škofljica za leto 2022 (obrazec)

31. 5. 2022

100-32/2021 (21)

Obvestilo o uspešno končanem postopku – Vzdrževalec IV-II

 

7115-01/2021 (2)

Namera o oddaji nepremičnega premoženja v najem (1933 k.o. 1696)

29.3.2022

03204-01/2022

Javni poziv za sofinanciranje drugih programov in projektov društev in organizacij v občini Škofljica v letu 2022 (županova sredstva)

Vloga

30.11.2022

433004-02/2022

Gradnja Medgeneracijskega centra s knjižnico Škofljica

JN001364/2022-W01

PRILOGE:

Dokumentacija

03 Dokumentacija 4 del Obcina Skofljica JN MC Skofljica

03_1 Obrazec 12 Predracun 4 del Word Obcina Skofljica JN MC Skofljica

04 obr 13 spec predracuna Obcina Skofljica JN MC SkofljicaPZI_Vodilni_nacrt_knjiznica

01-2021-PZI_Zbirno_tehnicno_porocilo_Knjiznica

01 – Načrt arhitekture

PZI-Škofljica-Zunanja ureditev

Gradbene konstrukcije – Digitalni izvod nacrta GK Gradbene konstrukcije – Rekapitulacija

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA – ELEKTRO PZI

Strojne instalacije -Knjižnica Škofljica

Pozar – Izkaz PV – PZI-final2 Pozar – NPV PZI-skenirano

Pozar – PZI_Knjiznica_SKOFLJICA_klet

Pozar – PZI_Knjiznica_SKOFLJICA_nadstropje

Pozar – PZI_Knjiznica_SKOFLJICA_pritlicje

Hrup – ELABORAT

Hrup – IZKAZ

Gradbena fizika – Elaborat URE

Gradbena fizika – izkaz stavbe

25.3.2022 do 12. ure

040-01/2022 (1)

POGOJI za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za redne volitve v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2022

Seznam oglasnih količkov – Občina Škofljica

Seznam oglasnih količkov – Občina Škofljica (slike)

14. 4. 2022 do 12. ure
68101-02/2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV, NEPROFITNIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V OBČINI ŠKOFLJICA

NAVODILA

VLOGA

14.03.2022
041-01/2022 (2)

POZIV K ODDAJI KANDIDATUR ZA ČLANE VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO REDNIH VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR v nedeljo, 24. 4. 2022

SOGLASJE kandidata za člana volilnega odbora

Dopis občinam – predlaganje članov VO

01.03.2022

61002-01/2022

Javni poziv k odložitvi vlog za uporabo objektov v lasti Občine Škofljica v letu 2022

Pravilnik o gospodarjenju s kulturnimi objekti in prostori v lasti Občine Škofljica

 
15. 02. 2022

43004-01-2022

Javno naročilo: Izdelava dveh nadgradenj gasilskih vozil GVC-1 na podvozju “MAN TGM 13.290 4×4 BL FV”    

25.02.2022 do 13:00

43002-01/2021

Javno naročilo Park čutil,  številka objave JN000319/2022-W01

Dokumentacija 1 2 3 4 del Obcina Skofljica JN Park cutil

3.02.2022 do 12:00

478-2/2021

Javno naznanilo (478-2_2021)

Ugotovitvena odločba (ukinitev JD – 478-2_2021)

11.02.2022
43002-04/2021

Izgradnja kanalizacije Pijava Gorica 2. faza in obnova vodovoda v naselju Pijava Gorica – 2. faza

Vodovod

Dokumentacija JN Pijava Gorica 2.faza

Kanalizacija

21.1.2022 do 12h
100-32/2021 (2)Razpis – Vzdrževalec IV-II16.12.2021
100-31/2021 (2)Razpis – Hišnik IV16.12.2021
674-08/2021

Povabilo k oddaji vloge za najem oglasnega mesta v Večnamenski športni dvorani Škofljica za leto 2022

Vloga

31.12.2021
3141/2014Obvestilo o javni dražbi (859-9 k.o. Lanišče)7.12.2021
7113-53/2021

Javno naznanilo (2337-1 k.o. Lanišče).docx

Ugotovitvena odločba (2337-1 k.o. 1697 grajeno javno dobro)

29.11.2021
041-2/2021 (1)

Poziv – OVK 2022-2026

SOGLASJE OVK 2022-2026

3.12.2021
100-23/2021 (20)Obvestilo o uspešno končanem postopku – Višji svetovalec za splošne in premoženjskopravne zadeve 2021 
100-21/2021 (10)Obvestilo o uspešno končanem postopku – Direktor OU 2021 
7113-40/2021 (1)Namera za sklenitev neposredne pogodbe (2357-8 k.o. Lanišče)26.10.2021
JN005936/2021-W01

Izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Škofljica

Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=413372

Dokumentacija Občina Škofljica JN SD OPN Škofljica

Priloge strokovnih podlag:

Karta razredov poplavne nevarnosti, rezultat HHŠ, podrobna namenska raba prostora, kartografski del OPN in kartografski del infrastrukture OPN so na ogled na povezavi: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SKOFLJICA

LEK Občine Škofljica je dostopen na povezavi: LEK Občine Škofljica

13.09.2021

do 12:00 ure

Comments are closed.

Skip to content