Arheološke znamenitosti

Za začetek bomo predstavili nekaj arheoloških najdbišč. Tudi naši kraji so bili  naseljeni v času  železne dobe in najdeni  eksponati so enako  pomembni kot najdbe drugje v Sloveniji. 

Ljubljansko barje – najdbe iz vseh arheoloških obdobij od paleolitika do srednjega veka. Med pomembnejše ostaline sodijo prazgodovinska kolišča.
ˇ Lavrica – odkrite so bile številne prazgodovinske površinske najdbe.
ˇ Grmez – naselbinske površinske najdbe iz mezolitskega in eneolitskega obdobja.
ˇ Babna Gorica – odkrite so bile površinske najdbe litične industrije, predvidoma naselbinsko najdišče iz mezolitskega obdobja. Del rimske vinicialne ceste med Babno Gorico in Igom.
ˇ Molnik – prazgodovinsko gradišče s pripadajočimi gomilnimi in planimi grobišči iz obdobja od 8. do 4. stol. pr.n.š.
ˇ Lanišče – odkrite so bile drobne antične najdbe ter rimski nagrobnik. Vidna je trasa rimske ceste, ki je široka približno 6 m.
ˇ Breg – trdinska prazgodovinska postaja, ki izvira iz mezolitika, neolitika in eneolitika. Med najdbami je najštevilčnejša litična industrija.
ˇ Pijava Gorica – najdbe litične industrije kažejo na obstoj mezolitske trdinske postaje ali naselbine.
ˇ Gradišče nad Pijavo Gorico – veliko starejše-železno-dobno gradišče z več obrambnimi nasipi, jarki in terasami. Dokumentiranih je okoli 40 gomil in plano grobišče.
ˇ Klada – halštatsko gomilno grobišče pripada prazgodovinski naselbini na Golem. Antično grobišče je deloma odkrito.
ˇ Vrh nad Želimljami – pri cerkvi sv. Petra leži starejše-železno-dobno gradišče z vidnimi obrambnimi terasami in nasipi. Odkrite so bile drobne starejše-železno-dobne najdbe. Mimo je vodila rimska cesta.

Comments are closed.

Skip to content