JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKA OBČINE ŠKOFLJICA V SVET LOKALNIH SKUPNOSTI CSD LJUBLJANA

27.01.2023

Center za socialno delo Ljubljana je dne 19. 12. 2022 posredoval zahtevo po imenovanju
predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Ljubljana, saj obstoječemu Svetu poteče mandat 27. 5. 2023. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva članice in člane Občinskega sveta Občine Škofljica, politične stranke, druge organizacije občanov in občane, da do vključno petka, 10. 2. 2023, podajo svoje predloge kandidatov za predstavnika Občine Škofljica v Svetu Lokalnih skupnosti CSD Ljubljana.

Poziv – Svet lokalnih skupnosti CSD Ljubljana

Dopis – CSD Ljubljana

SOGLASJE H KANDIDATURI – Svet CSD Ljubljana

Last modified: 27.01.2023

Comments are closed.

Skip to content