DODATNI JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANA NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠKOFLJICA

27.01.2023

Glede na to, da je Občinski svet Občine Škofljica na 3. redni seji, dne 26. 1. 2023, imenoval 4 od 5 članov nadzornega odbora, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi 32. člena Statuta Občine Škofljica (Ur. l. RS 47/19) in prve alineje 3. odstavka 51. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 47/19), poziva politične stranke, neodvisne liste in druge zainteresirane občane, da do petka, 10. 2. 2023 do 12. ure, podajo predlog za imenovanje petega člana nadzornega odbora.

Dodatni poziv – član nadzornega odbora

NO – SOGLASJE H KANDIDATURI

Last modified: 27.01.2023

Comments are closed.

Skip to content