JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠKOFLJICA

13.01.2023

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poziva politične stranke, neodvisne liste in druge zainteresirane občane, da podajo predloge za imenovanje članov nadzornega odbora.

Predlog kandidature s priloženim soglasjem ter dokazili o izobrazbi in delovnih izkušnjah pošljite najkasneje do 25. 1. 2023 do 12. ure po e-pošti na naslov: obcina@obcina.skofljica.si, po pošti na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, ali dostavite osebno v sprejemno pisarno v času
poslovanja občinske uprave, s pripisom: »za komisijo KMVI, član – NO«.

Poziv – člani nadzornega odbora

NO – SOGLASJE H KANDIDATURI

Last modified: 13.01.2023

Comments are closed.

Skip to content