PODATKI STATISTIČNEGA URADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2020

04.01.2023

Podatki Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2020. Prikazani kazalci za:

  • Število  prebivalcev in gostota naseljenosti
  • Naravni in selitveni prirast 
  • Seštevek naravnega in selitvenega prirasta
  • Povprečna starost in indeks staranja
  • Število vključenih otrok v vrtec in osnovno šolo
  • Število dijakov, študentov in diplomantov
  • Stopnja delovno – aktivnega prebivalstva in povprečna mesečna plača

Več na povezavi:

 

Last modified: 04.01.2023

Comments are closed.

Skip to content